Al llarg dels últims anys, tot i el notable esforç que s’ha fet per preservar el patrimoni industrial català, han anat desapareixent destacats elements de la nostra història industrial, tecnològica i científica. Altres, en canvi,  sovint han estat poc estudiats i difosos. En aquesta secció et proposem setmanalment que ens ajudis a descobrir-los.

ON ERA?


Vista exterior de la més important fàbrica tèxtil de botons, cinteria i passamaneria, tant de cotó, llana o seda, de Catalunya. L’edifici religiós del fons de la imatge pot donar una molt bona pista.

ON ÉS?


Aquest és un singular edifici industrial, rehabilitat fa molts pocs anys, que va utilitzar-se com a farinera però que, tot i haver passat per diferents usos i activitats industrials, originàriament no va ser edificat ni projectat per a aquesta funció. Sabeu de quin edifici es tracta?