MOLÍ DE CACAU

 (núm. registre: 4303)

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya conserva a la seva sala d’exposicions un molí manual de cacau. Aquest molí, molt usual en les xocolateries artesanals de finals del segle XIX i primers anys del segle XX, és, fonamentalment, un molí a la pedra format per una base circular de pedra damunt de la qual hi roden quatre cilindres troncocònics accionats per un volant exterior de grans dimensions. Tot el lloc de moltura és embolcallat per una estructura de fusta, amb obertures en tot el diàmetre per a enretirar el producte ja molgut i un carcavà, a manera d’embut, a la part superior que és per on s’hi abocava el cacau, amb decoració vidriada.

L’objecte, de més d’un metre i mig d’alçada, va ser adquirit pel mNACTEC a un antiquari barceloní l’any 1990.

  4303 1