Llaurant amb bous

Antigament, per llaurar la terra s’utilitzava la força dels bous, de les vaques o de les cavalleries (rucs, mules, etc). Els bous eren els que tenien mes força, i les mules les que feien la feina mes ràpid. Anaven sempre en parelles i, un cop junyits, s’hi enganxava l’arada que anava fixada al capdavall d’una fusta llarga (l’espigó) que es fixava al jou introduint-lo per una anella . L’espigó tenia diversos forats per fixar-lo més amunt més avall.

El pagès anava darrera de l’arada, controlant la fondària en que aquesta es clavava, depenent del que es volia sembrar, i controlant, també, als animals.

En aquesta imatge, datada cap al 1920, es pot veure aquesta parella de bous llaurant uns camps als afores de Terrassa.

bous llaurant a Terrassa

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
Fons: Guix
Autor: Desconegut
Format: Placa de vidre estereoscòpica. 4’5 ×10’6 cm
Nº de registre: A.55