Les reserves del mNACTEC tenen uns 4000m2 i estan situades en un magatzem annex  a  l’edifici  de la fàbrica modernista Aymerich, Amat i Jover, a Terrassa. Les col·leccions que contenen, de materials i tipologies molt heterogenis, són de gran valor patrimonial i històric  dins dels àmbits tècnic, científic i industrial.

L’increment de l’interès d’aquest tipus de patrimoni i la seva revalorització continua ha provocat l’augment de la demanda de les nostres peces per a exposicions temporals externes, a la vegada que l’evolució cada vegada més ràpida de la tecnologia ens deixa restes d’un nou tipus de patrimoni que requereix, per part del mNACTEC, una constant revisió i actualització de noves peces i/o col·leccions.

Des de l’àrea de conservació del museu, cada vegada es feia  més evident que  les reserves, que no havien  estat dissenyades per emmagatzemar  objectes de museu, necessitaven nous circuits d’entrada i de sortida per tal d’agilitzar tràmits, i acomplir millor els criteris de conservació preventiva que se’ns exigeixen.

inventariat de peces

Així doncs, s’ha creat un nou protocol i l’espai de rebuda dels objectes s’ha traslladat a l’entrada posterior del museu, evitant que els objectes hagin de travessar tot el museu. Aquests abans d’entrar a la reserva són inventariats i inspeccionats per comprovar l’estat de conservació i possibles atacs biològics que podrien infectar les col·leccions pròpies. En cas de dubte aquestes peces passen a la sala de quarantena i si és necessari se’ls realitza una anòxia preventiva. Un cop inventariades i sense perill d’infestació,  les peces entren a les reserves on es fotografien i es documenten en uns nous i condicionats espais, se’ls fa una fitxa d’estat de conservació per tal de poder observar-ne l’evolució dins de les reserves en posteriors revisions, abans de donar-els-hi una ubicació definitiva.

plató fotogràfic