Edifici del poble miner d’Ogassa. Font: Direcció General de Patrimoni (Generalitat de Catalunya)

Les Mines de Surroca s’ubiquen al municipi d’Ogassa, i han fet d’aquest municipi del Ripollès un nucli que conserva totes les característiques arquitectòniques d’una colònia minera. Se n’extreia hulla, una varietat de carbó ben valorada pel seu poder calorífic, i van estar en funcionament des de finals del segle XVII i fins l’any 1967, moment en què la inflació, l’aparició del petroli i l’electrificació del ferrocarril van causar una davallada en el preu del carbó.

L’any 1995 l’Ajuntament d’Ogassa va adquirir els terrenys de la colònia i va vendre’n habitatges i parcel·les de sòl urbanitzables per parts, la majoria a antics miners i habitants del poble.

Avui dia, romanen les mines de la Dolça, el Pinter i la Gallina, alhora que els plans inclinats, el cable aeri, l’estació, la fonda, les oficines o la fàbrica dels pans de carbó (peces de conglomerat de carbó i brea). Precisament aquí, a la fàbrica de pans, és on es troba el Museu del Miner d’Ogassa, que recull material gràfic, eines i històries sobre els costums i la forma de vida a la colònia. Inaugurat l’any 2018, permet fer una visita guiada a l’interior de l’edifici i conèixer com treballaven els miners i el procés que se seguia per fer els pans de carbó.

L’estació de cable aeri de Ca l’Ermengol també és visitable, així com la font Gran, que va ser on es va ubicar la primera turbina que generava electricitat i llum per als habitatges i la indústria. També es pot passejar pel barri del Prat del Pinter, on hi ha l’església parroquial de Santa Bàrbara, feta pels miners en honor a la seva patrona.


Per a saber-ne més:

Mines de Surroca | Mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya. 150 elements imprescindibles

Mines de Surroca i la colònia minera d’Ogassa | L’Erol

Conca Minera d’Ogassa | Tot Guia