El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) va publicar l’any 2004 l’obra La telegrafia òptica a Catalunya, de Lluís Len i Jaume Perarnau. El llibre és la primera obra publicada dins de la col·lecció Temes de Patrimoni industrial del mNACTEC.

Aquest llibre dirigit i coordinat pel mNACTEC és un referent de la telegrafia òptica al nostre país. Tracta els precedents i inicis de la telegrafia òptica i de l’arribada a Catalunya de la telegrafia elèctrica. A més, recull més de 108 torres de telegrafia òptica.