Un batà a l’Escola d’Enginyers Industrials

La foto, del 1915, mostra l’arribada i ubicació d’un batà per a l’Escola Industrial de Barcelona, concretament a l’Escola d’Indústries Tèxtils, creada l’any 1909 a l’antiga fàbrica de Can Batlló, al carrer d’Urgell de Barcelona. Aquest batà, com tants altres objectes i màquines que tenia l’Escola, servien per a les classes pràctiques de la mateixa.

 

 Arxiu d’Imatges del mNACTEC

Fons: Izard
Autor: Arnau Izard
Format: Còpia en paper de  17 x 12 cm.
Nº de registre: 2421