Recollida manual d’olives

En la imatge d’aquesta setmana, datada cap a 1917, podem observar el procés de ventada de les olives acabades de collir. Hom pot apreciar que en el mateix camp cohabiten les oliveres i la vinya, dos dels tres elements, juntament amb el blat, de la trilogia agrícola clàssica de la Mediterrània.

Les dues dones que hi treballen, vestides amb davantal i mocador al cap, apilen les olives als cabassos per posteriorment, fer-les passar per damunt d’un ventador de fusta amb costelles metàl·liques, sistema molt més antic encara que les ventadores mecàniques, per tal de fer marxar la terra, les fulles i les petites branques de l’olivera.

Amb la progressiva implantació de la recollida per batuda, damunt de les borrasses de cànem o espart, la ventada manual desapareixerà en no tenir contacte les olives amb el terra, passant aquestes directament al molí o almàssera.

 

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
Fons: ESAB
Autor: M.F.S
Format: Placa de vidre de 9 x 12 cm.
Nº de registre: ESAB 6A