Diumenge 21 d’abril, a les 12 del migdia, tindran lloc els actes oficials d’inauguració de les obres de restauració i musealització de la torre del Telègraf de Montornès del Vallès (Vallès Oriental), anomenada també torre de Bosquerons. Aquesta torre del Telègraf és una edificació situada a sobre mateix de l’antiga masia de can Bosquerons a 222 m d’alçada, des de la qual es domina gran part del Vallès. Construïda el 1848 com a equipament militar de telegrafia òptica de la línia que unia Barcelona amb Vic, aquesta construcció va ser utilitzada només fins a 1862, data en què es va abandonar a causa de l’aparició de la telegrafia elèctrica.

La torre estava envoltada per un fossat, tenia la base quadrada, comptava amb dues plantes i terrassa, espitlleres a tots els costats i una porta d’entrada al pis de dalt. A la part del terrat, les diferents posicions d’un mecanisme de braços i politges formaven uns signes codificats que es transmetien com a missatges visuals de torre en torre. La de Montornès ocupava el número 47 de la llista d’estacions telegràfiques actives a Catalunya l’any 1849, comunicant-se directament amb la torre del turó de Montcada (anterior) i la torre de Granollers (posterior).

Amb l’abandonament de la construcció, el pas de moltes dècades la va malmetre de manera que es va ensorrar i només van quedar els quatre paraments fins aproximadament la meitat de la seva alçada. En els darrers anys, l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha promogut la recuperació de la torre, amb una campanya prèvia d’excavació, fent realitat un projecte de restauració i museïtzació.