En el curs dela última Assemblea Generald’ICOMOS que sota el tema “El patrimoni com a motor de desenvolupament” es va celebrar a París el mes de desembre passat, es va aprovar i publicar el document “ Criteris conjunts d’ICOMOS-TICCIH per a la conservació dels llocs, construccions, zones i paisatges industrials”

Després del congrés del TICCIH als Urals (Rússia) l’any 2003 l’anomenada “Carta de Nizhny Tagil” va ser adoptada com a base conceptual majoritàriament acceptada per a establir definicions, metodologies i objectius tant en l’arqueologia com en el patrimoni industrial. Ara, amb aquest nou document, s’ha avançat i desenvolupat aquestes precisions conceptuals així com aquests criteris conjunts de TICCIH i ICOMOS que suposen una mostra i confirmació del grau i nivell de sensibilització i preocupació de la comunitat cultural i científica internacional en relació a la importància de la conservació i posada en valor del patrimoni industrial.