Dins de les activitats i esdeveniments de l’exposició “Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial”  aquest proper dijous, 31 de maig, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya presentarà els treballs que la seva Àrea de Conservació ha desenvolupat per donar a conèixer la importància d’una màquina autòctona tan singular com ho va ser la de filar cotó coneguda com “Bergadana”. En concret aquests treballs es van iniciar l’any 1998 mitjançant una acurada recerca documental i tècnica que van permetre la realització i posada en funcionament, a escala real (1:1), de la única màquina de filar “Bergadana” que existeix arreu del món i que han culminat a finals del passat 2011 amb la producció d’un documental (el nº4 dels “Documentals del Centre de Documentació del mNACTEC”) sobre la història i funcionament d’aquesta màquina.

Funcionant sempre amb tracció manual, la Bergadana va ser construïda als voltants de 1790 pels germans Ramon i Josep Farguell, fusters de Berga i coneguts popularment com “els maixerins”, d’aquí que a aquesta màquina se l’anomeni indistintament “bergadana” o “maixerina”. Tot i estar citada en nombrosos treballs de recerca sobre la industrialització a Catalunya i la introducció de la filatura de cotó, l’estudi de la Bergadana encara ara planteja nombroses incògnites. En primer lloc el perquè de la seva limitada difusió geogràfica; en segon lloc les causes de la seva ràpida desaparició i en tercer lloc els problemes mecànics de funcionament i de producció que diferents industrials de l’època ja esmentaven.

Ja en la recerca inicial feta pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya es va evidenciar que el famós croquis fet l’any 1919 per Ramon Soler i Vilabella en base a explicacions orals i intuïció d’enginyer, presentava, des d’un punt de vista tècnic, notables dificultats de funcionament que el mNACTEC va saber resoldre i reinterpretar per a poder posar en funcionament aquesta emblemàtica màquina, derivació millorada de la famosa màquina de James Hargreaves. Amb la producció del Documental nº 4, es culmina aquesta línia de recerca i es posa a disposició del gran públic el coneixement i difusió d’aquest enginy industrial català.

La conferència i presentació tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona.  Per a més informació, tant d’aquesta presentació com de tot el conjunt de l’exposició es pot consultar l’enllaç

http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/TripticIndianes.pdf