Dins del Grupo Español de Conservación s’acaba de formar un grup de treball especialitzat en Restauració i Conservació del Patrimoni Industrial, Científic i Tècnic. Tal com diu la Carta de Nizhny Tagil, el Patrimoni Industrial s’ha d’entendre com a part del patrimoni cultural en general i la seva conservació depèn de la preservació de la seva integritat funcional. En base a aquesta idea la intenció d’aquest Grup de Treball és la d’unir esforços i implantar unes bases de treball comunes que són:
1. Unificar els criteris de conservació i restauració sobre el patrimoni tecnològic i industrial. Generar protocols d’intervenció adequats per a l’especialitat.
2. Aportar un punt de trobada per afavorir l’intercanvi i desenvolupament de nous coneixements sobre l’especialitat.
3. Generar col · laboracions entre institucions, universitats i especialistes per al desenvolupament i perfeccionament de les tècniques d’intervenció.
4. Incrementar la presència en cursos, congressos i conferències.
Des del punt de vista de la formació, hi ha una total manca de cursos específics a nivell estatal.
Les persones que impulsen aquest grup, en representació de les Institucions a les que estan adscrites, són: Mercè Gual Via, restauradora del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i Joaquina Leal, restauradora del Museu Nacional de Ciència i Tecnologia.

Podeu trobar més informació a l’enllaç http://www.ge-iic.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

img174