El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) va publicar l’any 2008 l’obra Els molins paperers a Catalunya, de Josep Esteve i Martí Ribas. El llibre és la segona obra publicada dins de la col·lecció Temes de Patrimoni industrial del mNACTEC.

En aquest llibre es fa un inventari històric i fotogràfic de centres paperers construïts durant el segle XVIII a Catalunya i que actualment segueixen dempeus, malgrat que la majoria estan en declivi i han abandonat la seva activitat paperera. Els autors classifiquen i estudien els molins paperers i els ordenen per conques fluvials, ja que els molins es trobaven a prop dels rius. La producció de paper juntament amb el sector tèxtil, el del ferro i l’aiguardent van contribuïr decisivament al creixement econòmic de Catalunya al segle XVIII.