El Govern de la Generalitat ha acordat en la seva reunió d’aquest dimarts 30 d’abril declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de conjunt històric, a la Colònia Borgonyà, a Sant Vicenç de Torelló (Osona). Aquesta colònia és un exemple rellevant, representatiu i singular en el context de les colònies industrials tèxtils, construïdes a Catalunya durant la segona meitat del segle XIX, que van tenir gran importància en l’estructuració social i econòmica del nostre país.

La singularitat de la Colònia Borgonyà prové del seu origen, ja que va ser fundada amb capital escocès; del seu plantejament urbanístic i arquitectònic, de la seva evolució territorial, tècnica i social des de l’any 1893 fins als anys setanta del segle XX, i també de la seva autonomia i autosuficiència respecte del nucli de Sant Vicenç de Torelló, arribant a tenir el seu propi cementiri.

La Colònia Borgonyà està conformada bàsicament per dos recintes, el recinte industrial i el recinte residencial, als quals cal afegir els equipaments. Dintre del recinte industrial destaquen la gran nau de la fàbrica de tipologia manxesteriana, la central energètica, les diverses fàbriques de naus i la seva singular xemeneia. Pel que fa el recinte residencial, destaquen els habitatges amb pati posterior, la torre del director i el xalet de l’administrador i els edificis d’habitatges posteriors, així com l’enjardinament i la resta dels espais públics. La colònia compta amb església, cementiri propi, escola, teatre casino, escola bressol, cooperativa i camp de futbol.