El far metàl·lic de Portvendres (Rosselló), singular i únic per la seva concepció, pot estar en perill de desaparició ja que, segons ens informa Bernat Banyuls, l’administració francesa de fars i balises vol procedir a la seva demolició i posterior substitució per un far solar automàtic de menys abast i més petites dimensions.

El far de Port-Vendres, situat al final del moll de la badia que acollia la línia regular de vaixells entre França i Algèria, va ser construït el 1886 pels enginyers Parlier i Cutzach. És totalment metàl·lic i està format per un cos hexagonal que s’aguanta sobre sis columnes de 16 metres d’alçada de la casa Barbier, de París i amb accés a través d’una escala de cargol que podia plegar-se i orientar-se amb contramarxes quant els sovintejats cops de mar deixaven aïllat el far. Tot i la seva singularitat i excepcionalitat tècnica i patrimonial, i els seus 124 anys de funcionament, sembla ser que tot plegat no serà suficient per a poder-lo preservar.

far metàl•lic de Portvendres (Rosselló)