El passat mes de novembre el Departament de Cultura del País Basc va publicar un inventari, en dos volums i gairebé 1500 pàgines, del seu extens i ric patrimoni industrial en el que hi queden reflectits gairebé tots els sectors, ja siguin públics o privats, del teixit empresarial basc.

Aquest treball del patrimoni industrial basc és una continuació i actualització d’un primer inventari realitzat entre 1990 i 1993 on es recollien 1227 elements (195 a Àlava, 474 a Guipúzkoa i 558 a Bizkaia) per arribar als 2680 actuals. L’edició del llibre té un tiratge de 1500 exemplars.

PV