COL·LECCIÓ JOSEP BALSACH

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha adquirit una part de la col·lecció màquines d’escriure del Sr. Josep Balsach,  Aquesta important col·lecció completarà tot el conjunt de màquines d’escriure que ja tenia en propietat el mateix Museu i que, d’aquesta manera, permetrà poder fer tot el recorregut històric i tècnic d’aquesta important i singular col·lecció.

En aquesta ocasió el conjunt és format per 36 màquines de diferents tipologies, èpoques i nacionalitats destacant-ne els diferents sistemes de teclats, i de mecanismes de pulsació.