Colònia Pons, a Puig-Reig.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica en la seva edició del passat dijous dia 26 de juliol de 2018 l’acord del Govern de la Generalitat pel qual es declara Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Conjunt Històric, la Colònia Pons, a Puig-reig (Berguedà), i se’n delimita el corresponent entorn de protecció.

La colònia Pons està situada al sud del nucli de Puig-reig, a la ribera dreta del riu Llobregat. La família Pons va adquirir la finca on s’havia de construir la colònia l’any 1875 i el mateix any ja s’iniciaven les obres. L’any 1880 es va inaugurar la fàbrica, i el 1910 estava construïda la totalitat de la colònia. L’impulsor de Cal Pons va ser Josep Pons i Enrich (1811-1893), nascut a Manresa, important industrial i empresari, fundador de Caixa Manresa, entre d’altres empreses. La colònia va anar creixent successivament en funció de les necessitats i els requeriments industrials i socials fins que es va tancar l’any 1992.

La colònia Pons està formada bàsicament per dues àrees: l’àrea industrial i l’àrea residencial, a les quals cal afegir els equipaments. El mestre d’obres Francesc Joan Canals va construir-hi diversos edificis. L’església la va projectar l’arquitecte Josep Torres Argullol. A l’àrea industrial destaquen les fàbriques, els magatzems, les oficines, els tallers, les xemeneies, el canal i la resclosa. A la residencial, els habitatges dels treballadors, els xalets dels amos i altres edificis amb usos vinculats al funcionament de la colònia. L’àrea que s’ha delimitat com a conjunt històric inclou totes les edificacions, els elements i els espais que formaven l’antiga colònia Pons: les infraestructures (bàscula, resclosa i canal), els edificis industrials (naus, xemeneies, magatzems, oficines i tallers), els serveis i equipaments (teatre i casa de les noies, botigues, safareigs, cobert per als ocells i galliner, dipòsits, zona esportiva), els edificis religiosos (església, convent i escoles), els habitatges (dels treballadors, de la pujada al parc, del carrer de les Abelles, antigues cavalleries, xalet del director, torre vella, torre nova), els espais urbans, els elements urbans, la vegetació i les restes.

L’inici i incoació de l’expedient es va iniciar el 3 d’abril de 2017 i ara s’ha procedit a fer-ne la seva aprovació definitiva. Amb aquesta delimitació queden protegides les edificacions, els elements i els espais vinculats a la colònia Pons, la qual constitueix un dels exemples més rellevants, representatius i singulars en el context de les colònies industrials tèxtils construïdes a Catalunya durant la segona meitat del segle xix, que van desenvolupar un paper fonamental no només en l’estructuració territorial i urbanística sinó també socioeconòmica de Catalunya.