Torre_nova_cal_Pons

Per Quimpuig12 [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

L’Ajuntament de Puig-Reig ha aprovat de forma extraordinària una actuació a la teulada de l’emblemàtica Torre Nova de Cal Pons. Les filtracions d’humitats, causades pel deteriorament de la coberta, estaven malmetent les pintures murals de l’interior. A més, l’estructura de la torre és de fusta i està afectada pels tèrmits. L’actuació consistirà a substituir les bigues, col·locar-ne unes de noves tractades contra els tèrmits i aplicar un aïllant tèrmic.  Aquesta actuació tindrà un cost de 50.000€.

Els diferents governs fins ara havien proposat plans d’actuació per millorar les condicions d’aquest edifici, però s’hi va acabar renunciant per impossibilitats econòmiques.

La Torre Nova de Cal Pons és un element emblemàtic de Puig-Reig. Es tracta d’un edifici monumental que va ser la residència dels amos de la Colònia Pons. Data del 1897 i no se’n coneix l’arquitecte. Elements decoratius diversos, com ara gàrgoles, decoracions florals o pintures murals adornen els 442 metres quadrats de superfície de l’edifici. Actualment la Torre Nova de Cal Pons està tancada al públic. El consistori espera que el 2016 la Generalitat declari Cal Pons Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i que això permeti obtenir finançament per restaurar l’edifici.