La imatge del prestigiós fotògraf Antonio Beleza, datada entre 1915 i 1920, mostra una corrua de jornalers de la Companhia General da Agricultura das Vinhas do Alto Douro transportant la verema acabada de collir cap al celler de destinació. Fixem-nos amb el sistema de transport (portadores de jonc o vímet a l’esquena), l’acordió de la persona que encapçala la filera i la posició predominant del capatàs de la colla.

Arxiu d’Imatges del mNACTEC
 
Fons: ESAB
Autor: Beleza
Format: Placa de vidre de 9 x12 cm.
Nº de registre: 334