La reforma de la teulada de la fàbrica dels Panyos ha arribat a la fi. Les obres han consistit en la reconstrucció integral de la coberta d’aquesta antiga fàbrica, un edifici protegit d’alt valor patrimonial que al 1824 ja estava en funcionament, i que és un dels primers exemples d’arquitectura industrial a Catalunya. Un cop acabades les obres, s’elaborarà un Pla Director de l’edifici, que determinarà les intervencions que s’hi hauran de fer en un futur.
El pressupost total d’aquesta actuació ha estat de 972.893,01 €.

Els treballs han inclòs el desmuntatge de la coberta, que estava en una situació d’avançat deteriorament, i la seva posterior reconstrucció. En concret, es va renovar l’estructura de fusta on es recolzava la coberta, i s’hi va construir un cèrcol perimetral de formigó perquè través el conjunt de façanes de la fàbrica i repartís adequadament les càrregues de la coberta de l’edifici. També es va renovar la teulada. Les teules que estaven en bon estat es van reutilitzar en la reconstrucció.33-Fa--brica-dEls-Panyos-Manresa-Foto-Ramon-Blanch-1