“El viaje de Piñero” és el títol d’un interessant reportatge dirigit per Víctor Navarro Jesús, catedràtic d’Història de la Ciència a la Universitat de València, sobre la figura del destacat científic i historiador de la ciència i la medicina José María López Piñero. Aquest eminent i reconegut investigador nascut a Múrcia el 1933, però arrelat des de ben jove a la ciutat de València, deixeble preferent de Pedro Laín Entralgo, va especialitzar-se en història de la medicina a les universitats de Munic, Bonn i Zuric. Del 1969 al 1988, en que es va jubilar, va ocupar la càtedra d’història de la medicina a la Universitat de València.

A banda del seus nombrosos llibres i articles publicats, alguns d’ells referència imprescindible per a l’estudi de la història de la ciència a l’estat espanyol, va ser membre fundador de l’Institut d’Història de la Ciència i la Documentació i de la Societat Espanyola d’Història de la Medicina a la vegada que des del 2005 va ser nomenat acadèmic de la Real Acadèmia de la Historia.

[vimeo http://vimeo.com/40469195]