El Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú (Garraf), ha obert una nova línia de treball dedicada a l’estudi d’aquells elements que constitueixen part essencial del patrimoni industrial ferroviari a Catalunya i que no es troben inclosos en el marc de cap espai museístic. Aquest patrimoni, per la seva idiosincràsia i volum, es troba en la majoria de casos dispers pel territori. Els elements industrials, construïts en sèrie i materials fungibles, tenen una vida limitada i són aviat substituïts d’acord amb els avenços de la tecnologia i el seu desgast.

A partir d’aquesta reflexió, s’ha constituït a Catalunya, aquest any, un grup de treball en el que hi participen les principals institucions i associacions vinculades al món ferroviari: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGV), Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Associació per a la Recuperació del Patrimoni Industrial Ferroviari (ARMF), Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona i el propi Museu del Ferrocarril de Catalunya, amb la intenció d’establir criteris de valoració de tots aquests béns i elaborar un inventari que sigui una eina bàsica que ajudi a la seva protecció. Com a primer document de treball s’ha confeccionat un plànol relatiu a les principals iniciatives existents a dia d’avui vinculades al patrimoni ferroviari al territori català.

És evident que les infraestructures i les tipologies immobles no poden ser traslladades a museus, ni tan sols tots els béns mobles, però sí que es poden donar a conèixer, tasca que es vol fer a partir d’aquesta primera iniciativa del Grup de Treball.

plc3a0nol-associacions2-1024x964