Els treballs de musealització de la Fassina de Can Guineu, a Sant Sadurní d’Anoia, segueixen el ritme previst per a completar la rehabilitació de tot el conjunt monumental. Aquest, amb més de 1.200 metres quadrats ubicats al cèntric carrer de l’Hospital, és format per diverses edificacions construïdes en dos nivells: la planta superior és ocupada per la fassina, els porxos, la nau de les premses i el patí, i la planta inferior pels cellers i la cava.

Fassina i porxo de can Guineu

La majestuositat i l’excepcionalitat del conjunt rau en el fet que la seva estructura es basa en l’ús  de l’arc diafragma per a recolzar-hi les bigues de fusta, solució derivada estilísticament del passat més monumental de l’arquitectura gòtica civil catalana.

La Fassina de cal Guineu o d’en Mir és un conjunt d’edificacions que formen part de la finca anomenada “Can Guineu”, una de les propietats agrícoles mes importants en el desenvolupament econòmic de Sant Sadurní des del segle XVII fins al XIX.   Es començà a construir el 1814 per encàrrec de Pere Mir i Porta, considerat  el pioner de la industrialització a la comarca en la mesura que posa en funcionament un excepcional aparell de destil·lació, de 10 metres d’alt, inventat per Jordana i Elias amb el vist-i-plau del químic Carbonell i Bravo, i que ocupava tot el Celler Gran.

Volta

L’espai de la fassina s’amplià el 1851 i la maquinària fou substituïda per una de més moderna destinada única i exclusivament a la producció de vi, que s’allargà fins a 1965 en què l’edifici deixà d’utilitzar-se.

L’any 2004 l’ajuntament va comprar l’edifici on, després d’una inversió de més de 2’5 milions d’euros, s’ha reconvertit en un singular i importantíssim equipament cultural on hi ha el Punt d’Informació Turística, el Centre d’Interpretació i Museu del Cava i el Centre de Documentació lligat a la fil·loxera i a tot el procés de producció vitivinícola.