L’Estat espanyol està estudiant flexibilitzar els tràmits per transformar els antics fars en desús en hotels, albergs, centres culturals o instal·lacions turístiques. La reforma de l’actual Llei de Ports, que el Congrés debat aquest mes de maig i que es vol aprovar abans del proper 30 de juny,  preveu facilitar l’obtenció dels permisos perquè les antigues construccions marítimes puguin funcionar com a establiments turístics i contribuir així a garantir-ne la conservació, ja que alguns presenten un avançat estat de deteriorament. La Llei de ports actualment vigent és molt restrictiva pel que fa a l’autorització d’usos compatibles. A dia d’avui menys del 20 % dels 187 fars existents a tota la costa espanyola tenen algun ús públic. En el cas de Catalunya solament hi ha instal·lat un servei de bar al del Cap de Creus.

Amb la reforma en tramitació, si el far està enganxat al mar, el Consell de Ministres podrà aixecar la prohibició d’instal·lacions hoteleres, albergs, hostalatges o instal·lacions que puguin afavorir l’exercici d’activitats turístiques i culturals. Si està més enllà dels primers 20 o 100 metres del mar (depenent de si el terreny era urbà o no el 1988, quan va entrar en vigor la Llei de Costes) serà el Ministeri de Foment el que doni les autoritzacions. Això suposa una gran agilització del tràmit ja que fins ara la llei era molt restrictiva. La norma estableix cauteles com que els nous usos no podran condicionar ni limitar la llum del far. Així mateix en els fars allunyats de la primera línia es permetran “obres que suposin increment de volum sobre l’edificació ja existent”. És precisament aquest punt el que ha tingut més crítiques per part d’organitzacions ecologistes i alguns partits d’esquerra ja que entenen que l’entorn excepcionalment singular d’alguns dels fars poden quedar afectats per aquesta nova normativa i sol·liciten la revisió singular per a cada cas.

De fet, aquesta proposta està en línia amb el que fan altres països per a salvaguardar aquest patrimoni arquitectònic i tecnològic: donar-los un ús i aconseguir quelcom de diners amb el cobrament de la concessió. Tot i així, degut a les seves reduïdes dimensions, difícilment podran albergar grans complexos hotelers, però sí petits hotels a l’estil de cases rurals, restaurants, bars, centres d’art, punts d’interpretació turística, etc.

Far Sant de Sebastià