MÀQUINA ENCOLADORA MANUAL DEL SEGLE XIX

 

Aquesta màquina, adquirida recentment pel mNACTEC, era utilitzada en les arts gràfiques per a segellar, marcar i engomar llibres i altres documents, de forma manual, a finals del segle XIX. És de fabricació alemanya, de la marca Siegel Gummier, i és de les primeres i més valorades màquines que es van comercialitzar en aquest camp de les arts gràfiques a Catalunya. Disposava d’un gran rodet circular que permetia encolar amplades de paper de fins a 30 cm. El dipòsit annex de la cola s’escalfava amb gas de querosè i era de les més apreciades màquines en aquest camp ja que era molt segura a l’hora de separar el dipòsit del paper del de la goma d’encolar i evitava pèrdues innecessàries de material així com aturades en el procés de treball.encoladora manual