Vista aèria de l’estació de Sant Vicenç de Calders i del poblat ferroviari

Vista aèria de l’estació de Sant Vicenç de Calders i del poblat ferroviari l’any 1929. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

L’any 1887, va entrar en funcionament l’estació de ferrocarril de Sant Vicenç de Calders, situada en una zona aïllada i envoltada de camps i aiguamolls, a uns quilòmetres del nucli urbà. Des de llavors i fins als anys 20 del segle XX, es van construir els habitatges que van constituir la colònia ferroviària que ha arribat fins als nostres dies.

En total, la colònia va comptar amb sis pavellons, el primer construït l’any 1905, i l’últim l’any 1920. Així, a finals dels anys 20, el complex ja comptava amb un total de 78 habitatges. El barri va tenir la seva pròpia capella, una escola, una botiga i dos bars. Els veïns hi celebraven festes i fins i tot van tenir un grup de teatre, i utilitzaven la seva pròpia moneda per al tren de l’economat.

L’estació de Sant Vicenç de Calders va ser un objectiu militar durant la Guerra Civil. Es tractava d’un punt estratègic, ja que amb l’atac a l’estació es podien inutilitzar dues de les tres línies ferroviàries catalanes i, sobretot, es podia aturar el subministrament de material bèl·lic al front d’Aragó i de l’Ebre.

A causa de la inseguretat que es vivia a la colònia com a conseqüència dels continus bombardejos, moltes famílies dels ferroviaris van anar a refugiar-se al nucli urbà de Sant Vicenç de Calders. En total, la zona va patir 121 bombardejos, i no va ser fins l’any 1943 quan es van poder restablir de nou tots els serveis de la colònia, com l’enllumenat elèctric o l’escola.

Amb l’arribada de l’electrificació a les línies ferroviàries, es van construir nous habitatges per a les famílies dels treballadors d’aquest nou sector.

A finals dels anys 70, va començar la decadència de la colònia, ja que cada cop es necessitava menys personal i alguns dels oficis ferroviaris van començar a desaparèixer com a conseqüència de la modernització del ferrocarril.

Anys més tard, la població de Sant Vicenç de Calders va crear l’Associació Familiar Ferroviària (AFF), actual Associació de Veïns de la Colònia, que té la missió de preservar i donar a conèixer el patrimoni de la colònia.

Un documental sobre la colònia

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) gravarà durant el 2022 un documental sobre la història, les característiques i les vivències dels residents de la colònia. Així, es pretén mostrar i deixar memòria del paper que van jugar les colònies ferroviàries, i reconèixer els veïns d’aquesta colònia i tota feina feta per a la seva preservació.

 


Per a saber-ne més:

Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders | Blog Pobles obrers

La Colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) | Ponència d’Eduard Martínez al Congrés Internacional Pobles obrers i ciutats fàbrica

Documental para la historia de la colonia ferroviaria de Sant Vicenç de Calders | Diari de Tarragona